Tingsamlingar i andre land

Tingsamlingar i andre land

Vikingane hadde stor utferdstrong og tok med seg tradisjonane sine når dei reiste ut. Det er ofte plyndringstokta som har fått stå att som det rådande biletet av vikingferdene i mellomalderen.

Plyndring, drap og valdtekt hende rett nok i periodar, men vikingane hadde også lange periodar med fredleg samhandling med øybuarane rundt Nordsjøen. Dei tok med seg kunnskap om handverk og skipsbygging, samt systemet med å organisere lov og rett gjennom tingsamlingar. Denne tradisjonen fann rotfeste også andre stadar i mellomalderen.