Krossen ved kyrkja

Krossen som sto ved kyrkjegardsmuren var omtrent 2,7 meter høg og skal vere norsk-keltisk. 

Korset er så forseggjort at en prest fra «keltisk» område må ha forestått utførelsen av det” - Birkelid 

Ekspertane meiner at krossen ved kyrkja er knytt til Olav Tryggvasson som kristna folk på Gulatinget. Etter at han vart kristen reiste han tilbake til Noreg via Vest-England og Skottland og kan ha fått med seg keltiske tradisjoner.

Krossen vart skada i 2012 i eit forsøk på å hindre at eit gamalt tre fall ned og skada krossen. Under trefellinga vart krossen likevel skada.Det vert no arbeida for å få krossen reparert og sett opp att. Krossen er planlagd oppsett i 2017. Vi gler oss!

Foto: John Erling Blad/ CC-by-sa