Samarbeidspartar

Utviklingsprosjektet knytt til Tusenårsstaden Gulatinget er eit samarbeid mellom Gulen kommune og Sogn og Fjordane Fylkeskommune. I dei ulike prosjekta samarbeidar vi med følgande institusjonar:

 

EU - Nordleg Periferi Program

 • THING Project 

NRCUWC (Nordic Red Cross United World College)/HIFUS

 • Pedagogisk formidling
 • Ungdommens Gulating - Mini United Nations (FN)
 • Nordatlantisk Tingstadnettverk

Stiftinga Jensbua/Visit FjordKysten

 • Utvikling av Gulatinget som reisemål
 • Profilering, marknadsføring og utvikling
 • Arven frå Vikingtida
 • Nordatlantisk Tingstadnettverk

HAFS Regionråd

 • Pedagogisk formidling ("Demokratiutvikling med utgangspunkt i Norderopeiske tingstadar")
 • Nordatlantisk Tingstadnettverk (forstudie, forprosjekt og hovudprosjekt)  

Universitetet i Bergen

 • Gulatingseminaret
 • Forskingsprosjekt knytt til Tingstadane i Nordatlanteren - forprosjekt
 • Nordatlantisk Tingstadnettverk Konferanse 2008

Teatergrepet

 • Rollespel for ungdomskulen (Kampen mot konfliktane") 

Mangschou forlag

 • Barnebok om Gulatinget

Eivindvik Idrettslag v/Trimgruppa

 • Nordsjøløypa Sollibotn - Tusenårsstaden Gulatinget
 • Tursti til Guløytoppen

 

Tusen takk til våre samarbeidspartar!