Organisering

Utviklinga av Tusenårsstaden Gulatinget er organisert som eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Gulen kommune.
Arbeidet er leia av ei styringsgruppe med to representantar frå Sogn og Fjordane fylke og to representanter frå Gulen kommune.
Styringsgruppa består av (2016):

  • Hallvard Oppedal (Ordførar Gulen)
  • Ingebjørg Erikstad (Ass direktør for Kultur og næringsavdelinga)
  • Karen Marie Hjelmeseter (Fylkestingsrepresentant)
  • Reidun Halland (Rådmann Gulen)

Arbeidet vert leia av Dagleg leiar Anne Hopland

Prosjektleiinga knyter til seg ressursgruppar i dei einskilde hovudaktivitetane i prosjektet (sjå samarbeidspartar).