Ny Strategiplan for Gulatinget 2016-2020

Det er vedteke ny strategiplan for Gulatinget for perioden 2016-2020. Planen har fire satsingsområder:

- Fagleg utvikling og kunnskapsproduksjon
-Formidling
-Verdiskaping og lokal næringsutvikling
-Nettverksarbeid

Prioriterte målgrupper er barn & unge, aktuelle fagmiljø, historie- og kulturinteresserte, friluftsinteresserte, reisande- og turister, samt innbyggarar og næringslivsaktører i regionen. 

Du kan laste ned og lese planen her