Historiske minnesmerke

Det er ei rad spanande historiske minnesmerke i områda Eivindvik og Flolid. Her er eit oversyn over dei viktigaste: 

Eivindvik Krossteigen

 • Det autentiske Gulatinget i Krossteigen
 • Den anglikanske krossen
 • Den keltiske krossen
 • Olavskjelda
 • Lovseiingsberget
 • Borgstova
 • Herresalen
 • Gulen kyrkje
 • Prestekaien
 • Prestegardsmuren
 • Niels Alstrup Dahls monument
 • Henrik Wergelands tavle for menneskerettar (vert opna i mai 2014)
 • Krosshøgda  
 • Bård Breiviks ”Seks krossar”

Gulatingsparken Flolid/Guløy

 • Tingveggen
 • Tinghella
 • Eldsirkelen
 • Kvernbit
 • Grindbygget
 • Ekko-berget
 • Lovseiemannen og tingmennene
 • Magnus Lagabøters tavle for lovspørsmål (vert opna i juni 2014)
 • Lydskulpturar (vert opna i juni 2014)
 • Turstiar og område i Gulatingsparken

Det kongelige arkiv, København

 • Gulatingslova nedtegna versjon om lag 1250 (Noreg og Nordens eldste rettskjelde)

Nasjonalarkivet, Oslo

 • Gulatingslova nedtegna versjon om lag 1250, fragment