Nordatlantisk Tingstadnettverk

3rdthing180.jpg

Det er etter initiativ frå Sogn og Fjordane fylkeskommune organisert eit internasjonalt ting-nettverk med andre tingstader i det Nord-Atlantiske området. Desse historiske stadene har sitt historiske utspring frå den norske ting-tradisjonen ved Gulatinget, og følgjande aktørar er med: Sogn og Fjordane fylkeskommune (leiande partnar)

  • Gulen kommune, Thingvellir (Island)
  • Kunningarstovan (Færøyane)
  • Shetland Amenity Trust 
  • Orkney College UHI 
  • Highland Council (Skottland)
  • Dingwall and Seaforth (Skottland)
  • Manx National Heritage (Isle of Man)

Røynslene frå dette arbeidet er særs positive, sjå vedlegg for prosjektrapport. Nettverket er ein viktig reiskap for alle tingstadene for å formidla ein sentral felles internasjonal kulturarv som har aktualitet også i dag. Kanskje meir enn nokonsinne.    

 

Forstudie

Forprosjekt

Rapport forprosjekt

Hovudprosjekt (EU Prosjekt)