Litteratur og lenkjer

Gulatinget

 • Gulatinget og Gulatingslova / Knut Helle
 • Eivindvik og Gulatinget / Aage Olav Sandal
 • Gulatinget : tingstader og lovverk / Ivar Kleiva
 • The Earliest Norwegian laws : being the Gulathing law and the Frostathing law / translated from the Old Norwegian by Lawrence M. Larson
 • Gulatingsseminaret 2000 : Eivindvik 1. og 2. september 2000 : fire foredrag
 • Gulatinget : tingstader og lovverk / Ivar Kleiva
 • Blote kan ein gjere om det berre skjer i løynd : kristenrettane i Gulatingslova og Grágás og forholdet mellom dei / Gunhild Kværness
 • Hevd i Gulatingslova? / av Verner Bjerkvik
 • Stema på Gulating 10.juli 1938
 • Gulathinget / August Theodor Brømel
 • Gulatinget / Knut Robberstad
 • Gulatingslovi / umsett frå gamalnorsk av Knut Robberstad
 • Den eldre Gulatingslova / utgitt ved Bjørn Eithun, Magnus Rindal, Tor Ulset

Historie og arkeologi

 • Aschehougs norgeshistorie / hovedredaktør: Knut Helle ; medredaktører: Knut Kjeldstadli, Even Lange, Sølvi Sogner
 • Norges historie fram til 1319 / Claus Krag
 • Norsk byhistorie : urbanisering gjennom 1300 år
 • Vestlandets historie / hovudredaktør Knut Helle ; medredaktørar Ottar Grepstad, Arnvid Lillehammer og Anna Elisa Tryti ; [biletredaktør: EgilSunde]
 • Digitalt ressursbibliotek for arkeologi: arkeoland.no
 • Skulestova.no - møtestad mellom kultursektoren og elevar og lærarar i grunnskule og vidaregåande opplæring www.skulestova.no/
 • Digitalt fortalt - personlege forteljingar knytte til kulturminne frå heile landet: www.digitaltfortalt.no
 • Kvernsteinsparken i Hyllestad: www.kvernstein.no
 • The Domesday Book - land survey from 1086, commissioned by William the Conqueror: www.domesdaybook.co.uk
 • National Archives Great Britain - www.nationalarchives.gov.uk

Demokrati og menneskerettar, lov og rett

 • Advokatforeningens undervisningspakke til ungdomsskulane: ”Rett eller galt – hvor går grensen” 
 • Om domstolane i Norge, sjå eiga side for skulane i venstremeny: www.domstol.no
 • Røde Kors undervisningsopplegg:  http://narkrigenraser.no

Andre tingstader

Bildeoversikt

Skuleverkstaden framside

 • Landskap - Ragnar Vikøren

Gulatinget

 • Kart regionale tingstader i Norge - Wikipedia CC, tilpassa
 • Steinmonumentet på Tusenårsstaden Gulatinget - Tusenårsstaden
 • Knut Helle - Tusenårsstaden
 • Eivindvik - Tusenårsstaden
 • Krossen på Krossteigen - Tusenårsstaden
 • Steinkrossen ved kyrka - Tusenårsstaden
 • Døypefonten - Tusenårsstaden
 • Krossfunn i Kvernsteinsparken - Astrid Waage
 • Tinghuset i Bergen
 • Kart Gulatingslag - Tusenårsstaden

Gulatingslova

Lov og rett, ansvar og plikter

Samfunnsutvikling i vikingtida og mellomalder

Kristendom og kyrkje

"Kongen skal råde for bod og bann og utferdene våre" - Leidangen

Demokrati og menneskerettar