Gulatingsloven

Gulatinget

Gulatinget

Gulatinget er ei av dei eldste og største lagtinga i Norden, truleg skipa i Gulen av kong Harald Hårfagre (konge ca. 872–932). Vikingane kom hit for å møte kongen, drøfte politiske spørsmål, vedta lover og dømme i saker.

Gulatinget var samla frå 900-1300 e.Kr. I byrjinga møttest tingmennene frå Vestlandet for å drøfta politiske saker, som skattlegging, vegbygging, kyrkjebygging, militære plikter og andre spørsmål. I tillegg brukte dei tinget til dømma i sivile tvistemål og kriminalsaker.