Gulatingsseglet

Denne teikninga viser det som er igjen av gulatingseglet, og er det einaste avtrykket som finst. Avtrykket står i deplomatrium norvegicum 662 og er datert 23.06.1421. 

Stampen til seglet er truleg mykje eldre og vart nok brukt på gamle gulating.

Seglet har stor sigillografisk interesse og verdi. I tillegg til frostatingseglet er dette det einaste seglet vi no har avtrykk av frå dei gamle, kjende tingsetene i landet.