Finansiering

Tusenårsstaden Gulatinget er finansiert med eit årleg driftstilskot frå Sogn og Fjordane fylkeskommune og Gulen kommune. Tilskotet dekkjer drift av prosjektet og stell av parkanlegget, samt eit tilskot til hovudaktivitetane i prosjektet. Gulen kommune løyer ellers midlar frå næringsfondet til næringsretta utviklingstiltak.

Har du eller di bedrift ønskje om bidra til utviklinga av Gulatinget?

Ta kontakt med dagleg leiar Anne Hopland
Tlf 57782006/97524095
E-post Anne.Hopland@gulen.kommune.no