Back to All Events

Nasjonalt Tingnettverk i Sarpsborg


Nasjonalt Tingnettverk

Sarpsborg 11.-12. januar 2017

Borgarsyssel museum

 

 

Program

 

 

Onsdag 11. januar – Dag 1

09:00     Velkomst
v/Vertskapet i Sarpsborg

09:15     Nasjonalt Tingstadnettverk
Bakgrunn, mål og felles utfordringar
Hallvard Oppedal, Gulatinget/ Gulen kommune, Ordfører

09:30     Borgarting – status
Trond Egil Svandal, Historiker/ Østfoldmuseene

10:30     Beinstrekk

10:45     Frostatinget – status
Torgunn Østbø, Frostatinget, Prosjektleder

11:45     Lunch

13:00     Gulatinget – status
Anne Hopland, Tusenårsstaden Gulatinget, Daglig leder

14:00     Beinstrekk

14:15     Eidsivating – status
Innleder blir kunngjort senere

15:15     Omvisning
Museet vise frem det nye formidlingsbygget «Olavs hall»

17:00     Pause

19:00     Middag                Sted blir kunngjort senere


Alle blir bedt om i statusinnlegget å gå innom følgende tema: 

·         Mål, resultat, utfordringer

·         Formidling

·         Reiseliv/verdiskaping

·         Selvvalgt tema

·         Framlegg til samarbeidsområder

 

Torsdag 12. januar – Dag 2

09:00     Faglig foredrag: Lagtinga & lovbøkene frå mellomalderen (innlagt pause)
-Kva har vi av rettshistoriske kjelder, og kva veit vi om organisering, lovtilfang - sammenfallande og fråvikande rettspraksis mellom de fire lagtinga i mellomalderen?
Jørn Øyrehagen Sunde, Professor rettshistorie, UiB

Foredraget er ope for publikum

11:00     Beinstrekk

11:15     Framlegg til samarbeidsområder

A.      Formidling av den norske demokratihistoria
- Innpass i skoleverket/historiebøkene (undervisningsdepartementet)
- Formidling på Stortinget
- Erfaringsoverføring og samarbeid

Kl 12      Lunch

13:00     Framlegg til samarbeidsområder forts.

B.  Lovene – retur fra Danmark
-Arbeidet fram mot Magnus lagabøtes Landslov 750 - års jubileum i 2024
-Retur av lovbøker fra Danmark

14:00   C.  Forskning, kunnskapsutvikling, og andre samarbeidsområder

14:00     Beinstrekk

15:15     D. Handlingsplan og neste samling

16:00     Avslutning

* Ber alle om å forberede forslag til samarbeidsområder/tema

Påmelding:
Epost:  Trond-Egil.Svandal@sarpsborg.com
Tlf        480 53 940

Samarbeidsparter:
Frostatinget ved Torgunn Østbø (Frosta kommune/Nord-Trøndelag Fylkeskommune)
Gulatinget v/Anne Hopland (Gulen kommune /Sogn og Fjordane fylkeskommune)
Borgarting v/Trond-Egil Svandal (Sarpsborg kommune)
Eidsivating v/ kunngjøres senere

Earlier Event: September 21
Solsnu 21. desember
Later Event: April 25
Reiselivsmøte