Back to All Events

Gudsteneste på Gulatinget

Gulen sokn inviterer til festgudsteneste 29. juni!

Gudstenesta vil markere avslutninga på Sogn og Fjordane, Gulatinget og Gulen kommune si markering av grunnlovsjubileet 28. juni, og er planlagt som ei utegudsteneste på i tusenårsparken på Flolid. Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, deltek, saman med lokale musikkrefter.

Program for dagen sundag 29. juni

11.00-12.00 Jubileumsgudsteneste med biskop Halvor Nordhaug

12.00-14.00 Omvisningar, småkonsertar og sal av mat og drikke