Back to All Events

Dokumentasjons- og skrivekurs


Tusenårsstaden Gulatinget inviterer alle som vil skriva ein tekst, kort eller lang, om nokre av våre grunnverdiar: Demokrati, folkestyre, menneskerettar og vokster for framtida. Det er mange som har tankar om dette, og alle innsendte tekstar vert vurderte og mange av dei vert publiserte via våre kanalar og nettsider, m.m. 

Alle som deltek skriv om noko dei har opplevd eller meiner er viktig: Små forteljingar, lyrikk, novellar, romanar og autentiske historiar, m.m. Tekstane skal publiserast på nett og i papirform i avis, blader og magasin i samband med Gulatingsmarkeringane og Grunnlovsjubileet. 

Later Event: April 8
Kyrkjekonsert: "Fred og fridom"