Solsnu 21. desember


Den 21. Desember Solsnu i Krossteigen - Eivindvik

Tradisjonen tru vert det markering av at sola snur på den kortaste og mørkaste dagen i året. Markeringa finn stad ved den angliske krossen i Krossteigen bak kommunehuset i Eivindvik. Det vert markering med allsong og kunstnarlege innslag. Vi kjem att her med tidspunkt. Alle er velkomne.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide

Foto: Erlend Blaalid Oldeide