Konsert med Hordaland Ungdomsbrassband

Hordaland Ungdomsbrassband held konsert i Gulatingsparken foran Tingveggen søndag kl 14.00. 

Hordaland Ungdomsbrassband består av over 40 musikarar frå fleire av landets framste korps. Arrangementet er gratis. 

Arrangør: Tusenårsstaden Gulatinget, Gulen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune.