Konsert med Hordaland ungdomsbrassband

Hordaland Ungdomsbrassband held konsert i Gulen kyrkje i Eivindvik laurdag kl 18.00. Etter konserten vert det seremoni ved den angliske krossen i Krossteigen og opning av Henrik Wergelands tavle for menneskerettar. 

Hordaland Ungdomsbrassband består av over 40 musikarar frå fleire av landets framste korps. Arrangementet er gratis. 

Arrangør: Tusenårsstaden Gulatinget, Gulen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune.