NyhendeArrangement

Vi oppmodar deg til å legge turen til Tusenårsstaden Gulatinget. Her finn du ein vakker park som innbyr både til ettertanke, til læring og til aktivitet - tett på kunst, kultur og natur. Gulatinget er ein møteplass for store og små og kan og vere ei verdig ramme rundt viktige hendingar i livet ditt.